Delta Dunării: Comoara de neprețuit a României

Posted by Loredana Ciubuc | Posted in Hello Romania | Posted on 21-07-2017-05-2008

0

Super blue sky Danube Delta Landscape

Aflată în partea de est a României, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră, Delta Dunării este un tărâm de poveste. Din primul moment în care pășești în acest loc, are loc o deconectare completă de la tot ceea ce ți-a fost dat să vezi până acum. Frumusețea fiecărui mic detaliu din ceea ce este clasificată drept rezervație a biosferei la nivel național te umple de liniște și bunădispoziție. Cum ai putea să nu vizitezi măcar o dată în viață Delta? Nu ar fi oare mult prea păcat?

Această regiune biogeografică panonică și stepică a Dobrogei prezintă o arie naturală cu o diversitate floristică și faunistică ridicată. Peste 29 de habitate de interes comunitar au fost descoperite aici , printre acestea numărându-se depresiuni umede intradunale, galerii ripariene și tufărișuri, pajiști xerice cu substrat calcaros sau vegetație forestieră ponto-sarmatică.

Flora Deltei, o pictură de neprețuit